تهران، تهران
021-12345

قوانین و مقرراتیکی از اصول زندگی اجتماعی، رسیدن به یک همگرایی برای تصمیم گیری می باشد. از این رو تیک‌ با شعار ” همگرایی اجتماعی”  فعالیت خود را بر تسهیل شرایط رسیدن به آن متمرکز می نماید و با ابزارها و ویژگیها و قوانینی که ما در تیک‌ طراحی نموده‌ایم، شما را کمک خواهیم کرد.

 قوانین ما به شما اطمینان می دهد که می توانید در چهارچوب آن، آزادانه از حق اظهارنظر و یافتن رای و نظر دیگران بهره برده و با یکدیگر به گفتگو و تبادل دیدگاه بپردازید.

حساب کاربری
نشر محتوا
تعهد تیک
موارد دیگر
به روز رسانی قوانین